Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk Nama Rupa ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Op de website, bij het maken van een afspraak wordt gevraagd naar de contra indicaties. Bijzonderheden qua gezondheid die voor de behandeling van belang zijn. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Massagepraktijk Nama Rupa worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt. Voor diverse contra indicaties zie nummer 19.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat. Er kan een waarde ingevuld worden of een specifieke behandeling. De bon is geldig tot één jaar na uitgifte en is niet inwisselbaar voor contanten.
 10. Aanbiedingen/acties zijn niet te combineren met andere aanbiedingen.
 11. Nama Rupa bevindt zich in een woonhuis op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.
 12. Massagepraktijk Nama Rupa is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 13. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Nama Rupa aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 14. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 15. Mocht ik door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 16. Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 17. Nama Rupa behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 18. Nama Rupa behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 19. Er zijn verschillende contra indicaties (medische gegevens) waardoor Nama Rupa altijd mag besluiten de behandeling te weigeren om aan te passen.

Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap tot de 3e maand
 • Hoge bloeddruk (bij Hotstonemassage)
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)

 • Diabetes
 • Burn-out
 • Lichte vaataandoeningen
 • Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
 • Botbreuk
 • Recente operatie
 • Bloeduitstorting
 • Spierscheur
 • Kneuzing of verwonding
 • Recente whiplash
 • Twijfelachtige verdikking

Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)

 • Sterk behaarde huid
 • Niet besmettelijke huidziekte
 • Spataderen
 1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk Nama Rupa niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
 2. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Nama Rupa ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: 1 mei 2018

Heb je een vraag?